In sedinta Senatului UPB din 28.01.2022 a fost luata Hotărârea de Senat referitoare la Metodologia privind ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante.