Plăţile/ decontările efectuate de facultate către studenţi, pentru burse, abonamente RATB, ajutoare sociale, premii etc. se pot realiza numai prin transfer bancar, într-un cont de card. De aceea, toţi studenţii care sunt în situaţia de a primi o asemenea sumă trebuie să deţină un card bancar.

Universitatea are convenţii pentru plăţi cu băncile BCR, BRD, ING și Banca Transilvania

Studenţii isi vor introduce in baza de date a secretariatului facultatii https://studenti.pub.ro conturile IBAN, de la bancile mentionate anterior, până cel târziu pe 31.10.2016.