Admiterea la Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică se va desfășura pe parcursul a trei sesiuni:

SESIUNEA I – Admitere anticipată – înaintea examenului de Bacalaureat

 • Admitere anticipată fară concurs – pentru elevii și absolvenții cu participare remarcabilă la olimpiade și concursuri școlare;
 • Admitere anticipată prin concurs de dosare – pentru elevii și absolvenții cu rezultate școlare bune. Pentru aceștia media de admitere se va calcula pe baza probelor P1, P2 (pentru 80% din punctajul total) respectiv P3 (pentru 20% din punctajul total).
 • Pentru proba P1 se vor lua în considerare mediile din liceu din clasele IX-XI, la disciplina Matematică.
 • Pentru proba P2 se vor lua în considerare mediile din liceu din clasele IX-XI, la alegere la una din disciplinele Fizică/Economie/ Informatică/Chimie Organică/Biologie/Procesarea computerizată a imaginii.
 • Pentru proba P3 se vor folosi mediile generale din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a (pentru 10% din punctajul total), la care se adaugă punctajul obținut pe baza participărilor la diverse activități extracurriculare - atestate și calificări extracurriculare, participări la concursuri școlare, activități de voluntariat etc. - (pentru restul de 10% din punctajul total).
 • Înmatricularea candidaților declarați admiși se realizează numai după promovarea examenului de Bacalaureat.

Sesiunea I - Admitere anticipata
Dosar inscriere Sesiunea I - Admitere anticipata

SESIUNEA a-II-a – Admitere -după examenul de Bacalaureat

 • Admitere fară concurs – pentru absolvenții de liceu care au promovat examenul de Bacalaureat și au avut participare remarcabilă la olimpiade și concursuri școlare;
 • Admitere prin concurs de dosare – pentru toți ceilalți absolvenții de liceu care au promovat examenul de Bacalaureat. Pentru aceștia media de admitere se va calcula pe baza a trei probe P1, P2 și P3. Probele P1+P2 reprezintă 80% din punctajul total, iar proba P3, 20% din punctajul total.
 • Pentru proba P1 se vor lua în considerare mediile din liceu din clasele IX-XI, la disciplina Matematică.
 • Pentru proba P2 se vor lua în considerare mediile din liceu din clasele IX-XI, la alegere, la una din disciplinele Fizică / Economie / Informatică / Chimie Organică / Biologie / Procesarea computerizată a imaginii.
 • Pentru proba P3 se va lua în considerare media obținută la examenul de Bacalaureat.

SESIUNEA III –-Admitere – completare, în limita locurilor rămase vacante după cele două sesiuni anterioare, dacă este cazul. Pentru calculul mediei de admitere candidatul poate opta pentru una din variantele de calcul folosite în cazul Sesiunii I-Admitere anticipată sau Sesiunii II-Admitere.

Înscrierea candidaților se realizează on-line folosind platforma de admitere www.admitere.pub.ro .